Polityka prywatności - Ania Dymek Fotografia

Polityka prywatności

 

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). RODO pomoże chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczam Wasze dane takie jak np.: adres, email, numer telefonu czy informacje dotyczące Waszego ślubu czy sesji. W każdej chwili macie prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane osobowe potrzebne są jedynie w przypadku chęci kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email umieszczonego na stronie w celu uzyskania oferty współpracy – w tym przypadku podanie danych jest niezbędne.


1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych jest Anna Gonżewska – usługi kreatywne z siedzibą w Szczecinie. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin “użytkownik” zastąpiony został określeniem “Ty”, “Administrator” – “Ja”. Termin “RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wypełnienie zgłoszenia przy użyciu formularza kontaktowego.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usług.
6. Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie nawiązana) będą przechowywane przed okres 1 roku od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane przez 5 lat.
7. Przysługuję Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Posiadasz prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych, prawo (na żądanie, uzasadnione) do przeniesienia danych osobowych.
9. Posiadasz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych.
10. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, a w późniejszym etapie (jeśli zdecydujemy się na współpracę) także księgowość oraz laboratoria wywołujące zdjęcia czy drukujące albumy fotograficzne.

2 ADMINISTRATOR DANYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wysłałeś zapytanie przez stronę “Poznajmy się” (kontakt).
2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w mojej firmie (czyli ze mną :)) możliwy jest drogą elektroniczną poprzez stronę”Poznajmy się” (kontakt).
3. Mam prawo udostępnić Twoje dane osobowe oraz inne Twoje dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
5. Nie udostępniam danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przeze mnie albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.

3 PLIKI COOKIES

1. Witryna aniadymek.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody mojego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz mojej firmy w celu optymalizacji działań.
3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając ze strony www.aniadymek.com akceptujesz powyższe zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie ich zaakceptować, proszę o nie korzystanie z tej strony.
2. Jako administrator strony mam prawo do aktualizowania “Polityki Prywatności”. Proszę więc, o okresowe sprawdzania jej treści.

3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z “Polityką prywatności” dostępną na stronie www.aniadymek.com, proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy.